Behandeling, Gezondheid, therapie

Kinderoefentherapie

Binnen de alom bekende oefentherapie Cesar en Mensendieck geldt kinderoefentherapie als een specialisatie. De therapie is speciaal voor kinderen die vanwege motorische problemen minder goed functioneren in het dagelijks leven.

 

Kinderoefentherapie en het adviseren van de ouders

 

Kinderoefentherapie voor kinderen tot vier jaar wordt vooral toegepast als blijkt dat de baby of peuter moeite heeft met rollen, zitten, kruipen, staan en lopen en het kind in z’n algemeenheid niet soepel beweegt en ook weinig initiatief neemt en weinig onderzoekend is. De therapeut kan zijn werkzaamheden uitvoeren in de eigen praktijkruimte maar ook bij het kind thuis. Zeker bij deze doelgroep staat kinderoefentherapie in het teken van advisering richting de ouders en leren de kinderen uiteraard spelenderwijs.

Kinderoefentherapie

 

Moeite met rennen, springen en hinkelen

 

In de leeftijd van vier tot twaalf jaar gelden andere criteria. Dan is de therapie geschikt voor basisschoolkinderen die vaker struikelen en vallen en bijvoorbeeld erg veel moeite hebben om te leren fietsen. Dat geldt ook als kinderen niet goed kunnen rennen, springen en hinkelen. Als een kind aangemeld wordt bij de therapeut, dan wordt aan zowel ouders als aan het kind gevraagd waar nou precies de pijnpunten liggen, waar het kind vooral moeite mee heeft.

 

Test, vragenlijst en scherpe observatie

 

Er wordt vervolgens motorisch onderzoek uitgevoerd waarbij de motoriek van het kind helder in kaart gebracht wordt. Dit gebeurt aan de hand van een test, een vragenlijst en observatie. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt in samenspraak met ouders en kind een behandelplan op maat samengesteld. Ook van de behandelingen wordt een verslag gemaakt dat uitvoerig besproken wordt met de ouders zodat die er zelf verder mee aan de slag kunnen gaan.

 

Kinderen moeten weer normaal mee kunnen doen met leeftijdsgenoten

 

Kinderoefentherapie moet kinderen motorische activiteiten aanleren die normaal meedoen met kinderen van dezelfde leeftijd mogelijk moeten maken, Dit gebeurt in alle gevallen spelenderwijs. Op die manier beleeft het kind zelf ook plezier aan bewegen. Dat is ook de reden dat ouders speladvies meekrijgen om thuis toe te passen. Tijdens de periode dat het kind in behandeling is, wordt regelmatig geëvalueerd over de voortgang. Mocht het nodig zijn dan kan de therapeut in contact treden met de gymleraar op de school van het kind. Op die manier kan ook deze specialist tijdens de gymlessen extra aandacht aan het kind besteden. Op die manier kan het kind dat wat hem geleerd is in het dagelijks leven – de gymles dus- toe te passen.

 

Bezoek de website voor meer informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *