Training

Assertiviteitstraining voor meer zelfvertrouwen

Assertiviteitstraining
Ben jij al bekend met het begrip ‘assertiviteit’? Het is een verzamelbegrip dat gebruikt wordt in de sociale psychologie. Het gaat om de omgang met mensen in relaties, werk, scholing en andere sociale situaties. Een houding op assertieve wijze betekent het opkomen voor jezelf. Dit kan betrekking hebben tot het standhouden van een mening, jouw